Czy budżet ma płeć?

Gospodarcza globalizacja powoduje prywatyzacje usług publicznych. Część z nich przenoszona jest na sektor prywatny, a część pozostaje do załatwienia w sferze nieodpłatnej pracy domowej/opiekuńczej. Większość takich prac świadczona jest przez kobiety. Zadania te spadają na barki kobiet, stając się dodatkowym ciężarem, który często je przerasta, przynosząc negatywne skutki dla całej rodziny, jak również społeczeństwa.

Continue reading Czy budżet ma płeć?

Międzynarodowy Dzień Kobiet

8 marca 1908 r. ulicami Nowego Jorku przeszedł marsz 15 tyś. robotnic, które domagały się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet. Zainspirowane tym wydarzeniem pracownice zakładów odzieżowych (głównie imigrantki) rozpoczęły trzymiesięczny strajk przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk. Dwa lata później, również na początku marca, 130 kobiet zginęło w pożarze fabryki. Były trzymane pod kluczem i nie miały szans na ucieczkę przed ogniem. Te wydarzenia spowodowały, że w 1910 r. Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła 8 marca Międzynarodowym Dniem Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla walki o równouprawnienie i sprawiedliwość społeczną.

Continue reading Międzynarodowy Dzień Kobiet