Dlaczego chcemy budżetu partycypacyjnego?

Wrocławską politykę miejską zdominowały wizjonerskie i spektakularne inwestycje, które nie odzwierciedlają prawdziwych potrzeb mieszkańców. Przedszkola i żłobki przegrywają ze stadionami. Wychodzimy z założenia, że należy odwrócić tradycyjne podejście do ekonomii, w którym budowa stadionu traktowana jest jako inwestycja, a budowa przedszkola to koszt ujęty w miejskim budżecie. W perspektywie długofalowej, to właśnie przedszkola i żłobki stanowią dobrą inwestycję, która wpływa na trwały i silny rozwój całej społeczności lokalnej.

Domagamy się wprowadzenia do polityki miejskiej budżetu partycypacyjnego stanowiącego demokratyczne narzędzie podejmowania decyzji w sposób bezpośredni przez samych obywateli. Odpowiada to zrealizowaniu wizji społeczeństwa pluralistycznego, w którym można wyznawać różne systemy wartości, a jednocześnie nie odbierać nikomu prawa do przynależnych swobód i autonomii.

Partycypacyjnie tworzyć można programy dla dzielnic, miast czy regionów oraz uzdrawiać kluczowe sektory, takie jak: edukacja, zdrowie, ochrona środowiska i urbanistyka. Tworzenie budżetu na zasadach społecznej partycypacji jest procesem, który wymaga wprowadzenia określonych narzędzi, m.in.: zdefiniowania priorytetów w wydawaniu pieniędzy przez samych członków lokalnej wspólnoty; wyboru delegatów budżetowych, reprezentujących lokalne społeczności; wsparcia technicznego ze strony administracji (dostępu do informacji, otwartych szkoleń na temat polityki samorządowej); organizowania lokalnych zgromadzeń do głosowania nad priorytetowymi wydatkami budżetowymi oraz wdrożenia w życie ustaleń (podjętych na zasadzie konsensusu) mających bezpośrednie przełożenie na jakość życia mieszkańców.

Sam proces decyzyjny nie ogranicza się wyłącznie do ogólnego podziału środków budżetowych pomiędzy poszczególne dzielnice – mieszkańcy mogą ustalić stopień ważności poszczególnych inwestycji znajdujących się w planie budżetowym (np. budowa szkół zamiast budowy stadionu). Model partycypacyjny prowadzi do równego podziału środków publicznych, a tym samym wyższej jakości życia mieszkańców (szczególnie osób wykluczonych). Skutkuje również większą przejrzystością i wiarygodnością władz miasta oraz zwiększonym udziałem obywateli w życiu publicznym.

Żądamy równości płci w miejskiej polityce ekonomicznej! Domagamy się zagwarantowania kobietom instytucjonalnego wsparcia w łączeniu obowiązków zawodowych i opieki nad dziećmi! Żądamy przyjęcia uchwały wprowadzającej obligatoryjnie konsultacje społeczne przy tworzeniu miejskiego budżetu! Zaowocuje to powstaniem sprawnego systemu procesu tworzenia budżetu miejskiego z udziałem mieszkańców Wrocławia.